Trainingen Zachtjes Balen

Alle trainingen worden de komende tijd aangepast aan de op dat moment geldende Corona richtlijnen. Dat betekent onder andere dat de groepen klein zullen zijn. En indien noodzakelijk: online.

 

Verdiepings training

 Verdiepingsdag:

 

vrijdag 17 september 2021


conform de dan geldende corona maatregelen 

De training wordt op locatie gegeven indien mogelijk.

of online indien noodzakelijk

 

de cursusgroep is klein

 

 Zachtjes balen met ouders en kinderen

10 Mentaliseren bevorderende interventies 

in gezinnen

met behulp van  schildpadhandpop Toontje.

accreditatie punten SRVB 8 punten

Bedoeld voor: Therapeuten die reeds eerder een trainingsdag van Zachtjes Balen hebben gevolgd en voor therapeuten die reeds werken met de interventies van schildpad-handpop Toontje.

Doel: Vaardigheden in handen krijgen om gezinnen te leren om veilig in verbinding te blijven als de spanning en de emoties oplopen. Leren faciliteren dat de veilige contactvolle relatie tussen ouder en kind verstevigd.

Inhoud: Werken met schildpadhandpop Toontje lijkt eenvoudig poppenspel. Maar onder deze schijnbare eenvoud gaat een enorme gelaagdheid aan interventies schuil.  Het uiterlijk van Toontje vertedert. Met zijn grote ogen en zijn spontane gedrag roept Toontje een liefdevolle houding op bij de mensen om hem heen. Deze houding van compassie zorgt ervoor dat volwassenen en kinderen hem geduldig, begripvol en rustig blijven benaderen. Zelfs als Toontje komt met zijn angsten, verwarringen, worstelingen en frustraties. Zo oefenen ouders en kinderen op heel natuurlijk manier met een geduldige positieve afstemmende houding. Een grondhouding die nodig is om stressvolle gedachten en gevoelens te kunnen onderzoeken en te containen. 

In deze verdiepende training gaan we verder in op 

het hanteren van 10 mentaliseren bevorderende interventies

via Toontje in gezinnen 

·     Hoe bewerkstellig je de liefdevolle onvoorwaardelijke acceptatie van Toontje voor ouders en kinderen?

·      Hoe zorg je dat ouders en kinderen zich gezien en uitgenodigd voelen om hun binnen wereld naar buiten te brengen? 

·      Hoe kan je Toontje laten fungeren als intermediair tussen ouders en kinderen.

·      Hoe verlangzaam je via Toontje de interactie tussen ouder en kind om deze te begrijpen?

·      Hoe  informeer je via Toontje naar de binnen wereld van ouders en kinderen?

·      Hoe spiegel je via Toontje behoeftes, gevoelens en gedachten? 

·      Hoe help je ouders en kinderen hun eigen spanningsniveau te reguleren?

·      Hoe geef je een ouder-kind sessie vorm?

Werkwijze: Er wordt geoefend met 10 verschillende mentaliseren bevorderende interventies van handpop Toontje. Het concept van het werken met gezinnen zal als uitgangspunt voor de training worden ingezet. Tevens is er gelegenheid tot leren via filmfragmenten, casuistiek en een demo- sessie. De lijst met 10  mentaliseren bevorderende interventies van Toontje zal worden uitgereikt.  


 

Praktische gegevens:

Wanneer: 17 september 2021

Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur

Door: Martijn Hell, dramatherapeute en supervisor

Lokatie:  Studio Wladiwostok, Bogortuin 16,Javaeiland,Amsterdam

Aanmelding:   zachtjesbalen@gmail.com    06- 24743333 

Geef bij aanmelding aan welke vragen je over de interventies hebt, en welke kennis en ervaringen je hebt met het bevorderen van het mentaliseren. Enige basis kennis rondom mentaliseren is noodzakelijk.

Aanbevolen literatuur:

 Mentaliseren in de Klinische Praktijk Amsterdam. Door: Allen, J.G., Fonagy, P., & Bateman, A.W. (2008): Nieuwezijds.

Mentaliseren bevorderende therapie in relaties en gezinnen. Door: Nicole Muller en Coriene Ten Kate (systeemtherapie, jaargang 20 nr3, september 2008).

Opvoeden doe je met je brein. Door: Daniel Hughes en Jonathan Baylin

Hechtingsgerichte gezinstherapie. Werkboek.Door:  Daniel Hughes. Phyllis Booth en Ann Jernberg.

Theraplay, hechtheid verstevigen tussen ouders en kinderen door spel.

Ontspannen ouders, blije kinderen. Meer grip op jezelf, meer verbinding met je kind. Door: Laura Markham

Zachtjes Balen Module 3:grip krijgen op verstandig baalgedrag, mentaliseren bevorderende dramatherapie m.b.v. Toontje. Door : Martijn Hell. 2015. Praktijk voor Zachtjes Balen.(wordt uitgereikt bij de verdiepingstraining)

Mentaliseren bevorderende interventies met behulp van Toontje.  Door Martijn Hell. Praktijk voor zachtjes Balen. 2015.(wordt uitgereikt bij de verdiepingstraining)

Zachtjes Balen met Toontje, regulatie van spanning en boosheid bij frustratie Door Martijn Hell et al., databank FVB

Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 12

Accreditatie: 8 punten voor het register voor vaktherapeutische beroepen 

Contact uren: 6,5

Zelf Studie uren: 3

Kosten: 289 euro  Let op vroegboekkorting en 10 % duo korting! 

 

Vroegboekkorting:

 

Bij betaling voor 1september  2021  is de prijs: 279,00 euro 

Bij betaling voor 17 september  2021  is de prijs: 289,00 euro 

 

Duo korting: Bij aanmelding samen met een ander krijgt ieder 10 % duo korting!

 

 


 Aanmelden kan via de contactpagina

of via

 zachtjesbalen@gmail.com      of bel  06- 24743333 

  

 

 


Door je aan te melden ben je gehouden aan de betalingsvoorwaarden. 

Betalingsvoorwaarden:

Tot 1 maand van de tevoren kan je kosteloos annuleren. Daarna wordt er 25 euro administratie kosten in rekening gebracht. Wanneer je annuleert binnen 8 dagen van te voren ben je het gehele trainingsbedrag verschuldigd (tenzij er een plaatsvervanger gevonden wordt, of de training ivm covid geanuleerd wordt).

 

 

basistraining najaar 2021

Zachtjes Balen

met Toontje schildpad

19 november 2021

 

Basistraining

 

inschrijving geopend!

deze groep is live indien mogelijk en online indien noodzakelijk

 

accreditatie bij  SRVB 8 punten

Vroegboekkorting

Duo korting

aanmelden 

Hoe baal je verstandig?  

en..

Hoe kan je ouders en kinderen hierbij helpen?. 

 

 

Hoe bereik je meer ontspanning, geduld, zelfvertrouwen en begrip

 bij het dragen van alledaagse frustraties?

Hoe blijven de oren en ogen open van ouders en kinderen open als het lastig is?

Hoe bevorder je verstandig gedrag bij boosheid, spanning en frustraties?

 

 

Basis - Trainingsdag  Zachtjes balen 

19 november 2021

10.30 - 17.00 uur

Regulatie van boosheid en spanning

met behulp van schildpad-handpop Toontje

en zijn mentaliseren bevorderende interventies 

Klik hier om je direct aan te melden 

 

Wat is Zachtjes balen met Toontje

Zachtjes balen is een therapeutische ouderkindbehandeling met behulp van spel met een handpop, waarbij de ouder(s) van het kind  problemen ervaren in het hanteren van boosheid en frustraties van het kind. 

De behandeling is gericht op het zicht geven op, en het versterken van adequaat gedrag van ouder en kind bij boosheid en frustraties. 

Tijdens de interactie met schildpadhandpop Toontje wordt spelenderwijs stil gestaan, zicht gegeven en geoefend met het verbeteren van de regulatie van boosheid en spanning. 

De schildpad handpop Toontje brengt het kind en de ouder in een optimale conditie om boosheid en spanning te kunnen onderzoeken. Hij vraagt het kind en de ouder(s) om raad bij het hanteren van spanning en emoties. Het kind en de ouder(s)  oefenen op ontspannen wijze en met zelfvertrouwen al doende met het hanteren van de boosheidthermometer en de spanningsmeter.

 

 

 

deze training is voor jou:

Als je beter toegerust wilt zijn om ouders en kinderen te helpen bij het dragen van frustraties.

Als je behoefte hebt aan een speels, concreet en kortdurend concept ter verbetering van de emotie-regulatie bij ouders en kinderen.

Wanneer je behoefte hebt aan praktische handvatten om veilig baal gedrag te herkennen en te bekrachtigen.

Als je zowel ouders als kinderen op hun gemak wilt stellen zodat hun ogen en oren open kunnen blijven om veilig en verbindend gedrag te onderzoeken bij boosheid en frustraties.

Als je behoefte hebt aan enkele concrete interventies om het mentaliseren te bevorderen. Als je ouders en kinderen de ruimte wilt bieden om te denken over hun gevoelens en verlangens, en te voelen over hun gedachten en verlangens. 

Als je jezelf meer plezier en zelfvertrouwen wilt geven in het  therapeutisch interveniëren met een handpop. 

Als je graag meer aandachtig aanwezig wilt zijn bij je cliënten 

inhoud training

Sommige mensen zijn onvoldoende in staat om naar boosheid en frustraties te kijken. De stress die het onderzoeken van boosheid en frustraties bij hen oproept, blokkeert het vermogen om in verbinding te blijven met elkaar en om nieuw veilig boos gedrag aan te leren.

In deze training verdiepen we ons in de kracht van schildpad handpop Toontje, die   meehelpt om  de "window of tolerance" van ouders en kinderen te vergroten.

Toontje weet een ontspannen, liefdevol en vrolijk basisklimaat neer te zetten waardoor ouders en kinderen beter in staat zijn om boosheid en frustraties met elkaar te onderzoeken.  Toontje is voor iedereen zeer toegankelijk. Terwijl de ouders en kinderen genieten van elkaar en zelfvertrouwen opdoen blijven hun oren en ogen open om samen de frustraties van alledag te onderzoeken. Ouders en kinderen krijgen meer aandacht en begrip voor de gevoelens, gedachten, en wensen van elkaar. Spelenderwijs wordt het mentaliseren bevorderd.

Werken met Toontje lijkt eenvoudig poppenspel. Onder deze eenvoud gaat een enorme gelaagdheid aan interventies schuil. In deze training wordt ingegaan op de werkzame bestanddelen van Toontje. Aan de orde komt o.a.

-        Aandachtig liefdevol aanwezig zijn

-        Een spiegel van herkenning bieden

-       Ontschuldigen

-       Meerzijdig partijdig zijn

-      Een  houding van nieuwsgierigheid en niet weten aannemen

-        Bekrachtigen van veilig boos gedrag

-        Werken met de boosheidsthermometer 

-     Gemitigeerd spiegelen     

-   Cliënten op hun kracht aanspreken

-        Humor inzetten om lucht te brengen 

  

Resultaat Training:

Je hebt zicht op en geoefend met verschillende aspecten van het karakter van schildpad Toontje en enkele mentaliseren bevorderende interventies die hij pleegt. 

Je hebt zicht op en geoefend met het bekrachtigen van veilig boos gedrag middels de boosheidsthermometer van Toontje. 

Je ontwikkelt vertrouwen en plezier in het interveniëren middels een handpop

Je hebt een basishouvast om met kinderen en ouders aan het werk te gaan. Het verdient aanbeveling om, na een reeks werkervaringuren met Toontje, de verdiepingstraining te volgen.

Voor wie:   

Voor dramatherapeuten, speltherapeuten, vaktherapeuten, systeemtherapeuten, psychologen, orthopedagogen, psychiaters, die gewend zijn om via het middel spel te interveniëren. (Leerkrachten kleuter onderwijs met affiniteit met spel in overleg)

  Docente: 

Martijn Hell- Leeuwenhart is  geregistreerd dramatherapeute en geregistreerd supervisor. Zij werkt sinds 1986 als drama-therapeute en heeft zich gespecialiseerd in het leren om gaan met boosheid en frustraties. Samen met haar cliënten ontwikkelde zij de term “zachtjes balen”. Het betrekken van ouders en leerkrachten bij het aanleren van "zachtjes balen" is onontbeerlijk voor een effectieve behandeling. In de loop der jaren is Martijn zich steeds verder gaan verdiepen in het gebruik van dierenhandpoppen als effectief middel om boosheid en frustraties te kunnen onderzoeken. Martijn Hell ontwikkelde in samenwerking met Daphne Sprengers, orthopedagoge, het programma “Samen spelen met Piep en Pats”, ter bevordering van de sociaal emotionele competenties bij jonge kinderen. Hierbij worden een kuiken en draakje ingezet. Op grond van dit programma ontwikkelde zij in samenwerking met Blijfgroep het programma “Tijd voor Toontje”,  een steunend stabiliserend aanbod voor gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Hierbij wordt een schildpadhandpop ingezet. Martijn Hell ontwikkelde de boosheidsthermometer en de spanningsmeter van Toontje schildpad. Momenteel werkt zij voor Lucertis, kinder en jeugd psychiatrie. Daar werkt zij met “Zachtjes Balen met Toontje”. Hier wordt schildpad Toontje  als hulp middel ingezet  bij gezinstherapie en ouder-kind-groepstherapie  om  de emotie regulatie  en  het  mentaliseren  te bevorderen.  

Publicaties over Toontje: 

Hell, M. & Ruinaard, M. (2012). Tijd voor Toontje.  Een steunend stabiliserend programma voor kinderen en hun moeders in de opvang, die huiselijk geweld hebben meegemaakt.  Amsterdam: Blijfgroep.

Hell, M. (2012) Zachtjes Balen met Toontje. Werken met de boosheidsthermometer en een handpop. Spelenderwijs. Vakblad voor speltherapie. Jaargang 17, nummer 2.

Hell, M. (2013) Zachtjes Balen met Toontje. Een methode ter bevordering van veilige hechting bij gezinnen. Tijdschrift voor vaktherapie. Jaargang 2013, nummer 2.

 Hell, M. , Vojtechovsky, M., Wilding,T., Hilbers,J., Warringa, A.,(2019). Zachtjes Balen met Toontje, regulatie van spanning en boosheid bij frustratie. Databank Federatie Vaktherapeutische Beroepen september 2019

Praktische gegevens:

Datum:  19 november 2021

Duur:    10.30  uur tot 17.00 uur bij live training

Frisse lucht pauze:13.00 uur

Filmpjes zullen onderdeel vormen van de training

 

Locatie:  Studio Wladiwostok, Bogortuin 16, java-eiland, Amsterdam

Aantal deelnemers:  minimaal 5, maximaal 10

Accreditatie :  Registratie register SRVB  ( 8 punten )

Prijs:  Duo  korting!  10%!

Belangstellenden die zich snel aanmelden en snel betalen profiteren van een flinke korting op de trainingsprijs. Na betaling binnen de aangegeven termijn heb je een plek verworven in de training.

Tot 2 maanden voor aanvang kan je kosteloos annuleren. Daarna wordt 25 euro administratie kosten in rekening gebracht. Wanneer je annuleert 14 dagen voor de training ben je het gehele trainingsbedrag verschuldigd.

Mocht de training niet live kunnen doorgaan ivm Corona, dan zal de training online gegeven worden. 

 

 Prijs:: 289 euro  

Let op vroegboekkorting en 10 % duo korting! 

 

Vroegboekkorting:

Bij betaling voor 19september  2021  is de prijs: 269,00 euro 

Bij betaling voor 19 oktober  2021  is de prijs: 279,00 euro 

Bij betaling voor 19 november  2021  is de prijs: 289,00 euro 

Bij betaling na 19 november   2021  is de prijs: 299,00 euro 

Nog onbekend, zodra datum bekend is zal een vroegboekkortingsregling van start gaan.

      

Duo korting: Bij aanmelding samen met een ander krijgt ieder 10 % duo korting! 

Aanmelding:      zachtjesbalen@gmail.com       06- 24743333 

Het is nu al mogelijk je als belangstellende op te geven

 

Bankrekeningnummer:  NL25INGB0002934693

t.a.v.

M. Hell

Amsterdam

Meld je aan en vermeld daarbij je voorkennis van Toontje en het therapeutisch werken met een handpop.  Na aanmelding krijg je de consensus based module over Zachtjes Balen met Toontje toegestuurd.

  •   Neem zelf je eigen handpop mee

“Toontje”  is te bestellen bij: www.handpop.nl  (sammy, groot of klein)

  •   Van te voren dien je de module Zachtjes Balen met Toontje gelezen  te hebben 

 

groep supervisie middag

verwacht maandag 8 november 2021

Groep-supervisie middag Zachtjes balen 

online 

van 15.00 - 17.00 uur

bijdrage: 25 euro 

 minimaal 4, max 11 personen

van 13.45 – 17.00 uur

 

 

Deze groepsupervisie is bedoeld voor de mensen die minimaal de basistraining Zachtjes Balen hebben gedaan en inmiddels ruime werkervaring met Toontje hebben opgedaan

 

Werken met Toontje lijkt eenvoudig poppenspel.

Onder deze eenvoud gaat een enorme gelaagdheid aan interventies schuil.

 

Deze middag is bedoeld ter inspiratie

en ter verfijning van de interventies  

die je via handpop Toontje kunt plegen.

 

Er is tijd voor vragen, naspelen casus, demo interventies in sessie, oefening interventies, speluitwisseling en aandacht voor het werken online

 

motto van de middag:

we onderzoeken door te zien, te verwonderen en te doen

en we oefenen ondertussen met de magie van midlheid

   

Klik hieronder :

 Ik heb belangstelling voor groepssupervisie  

 op

maandag middag 8 novmeber 2021

je plaats is gegarandeerd na betaling

er zijn maximaal 11 plaatsen beschikbaar

 

enne...

individuele supervisie/werkbegeleiding blijft ook mogelijk

werkbegeleiding Zachtjes Balen met Toontje

Werken met Toontje lijkt zo eenvoudig. Maar onder deze schijnbare eenvoud gaat een gelaagdheid van interventies schuil.

Van belang is het om veel kilometers te maken en daarbij ondertussen met speelsheid je ongemak te omarmen.

Werkbegeleiding kan helpen om je kundigheid en gemak te vergroten. Deze individuele werkbegeleiding op maat kan je aanvragen. 

- werkbegeleiding via beeldbellen of in Amsterdam

- 69 euro per uur 

- duo 50 euro per persoon per uur 

mail martijnhell@gmail.com of bel gerust 06 24743333

 of via de contactpagina 

Martijn en Toontje tijdens FaceTime werkbegeleiding

Training op aanvraag

De praktijk voor Zachtjes Balen verzorgt:

 
workshops en trainingen op aanvraag 
voor scholen, studiedagen, congressen en bij jeugd instellingen

werkbegeleiding op aanvraag 
over het bevorderen van emotieregluatie, frustratie tolerantie, agressie   regulatie, weerbaarheid, veilige hechting  met behulp van dierenhandpoppen en boosheidthermometer  
 
open trainingen
- voor therapeuten over het bevorderen van frustratie tolerantie en het verbeteren van de emotieregulatie in gezinnen via een handpop (basis training en verdiepende training)
- leren werken de boosheidsthermometer
- leren werken met de spanningsmeter
 
Martijn Hell verzorgde eerder trainingen op studiedagen en congressen  voor dramatherapie, speltherapie, voor de vrouwenopvang, kinderpsychiatrie, onderwijsbegeleidingsdienst en op scholen.

workshop op aanvraag voor studiedagen

 

 

 

 

Zachtjes Balen met Toontje

 

 

 

 

 

Emotie regulatie met behulp van een handpop 

en een

 boosheidsthermometer


In deze korte introductie workshop maakt u kennis met de Boosheidsthermometer en met enkele krachtige interventies van handpop Toontje.


 

Martijn Hell ontwikkelde een boosheidthermometer, die op speelse en praktische wijze ouders en kinderen zicht geeft op veilig boos gedrag. Bij het werken met deze boosheidthermometer maakt zij gebruik van schildpad-handpop Toontje.

Het kenmerk van de boosheidthermometer van Toontje is dat concreet gewenst gedrag bij boosheid en frustraties in beeld wordt gebracht. Voor sommige mensen is een beeld alleen echter onvoldoende om zich veilig boos gedrag eigen te kunnen maken. De stress die het onderzoeken van boosheid en frustraties oproept blokkeert het zoeken naar nieuwe vaardigheden. De toevoeging van de schildpad handpop aan de boosheidthermometer draagt daarentegen bij aan een geduldige, liefdevolle open houding om de binnenwereld te exploreren en te ontwarren. Boosheid en frustraties kunnen op luchtige wijze onderzocht worden en gewenst veilig boos gedrag kan zich vervolgens eigen gemaakt worden.

De boosheidthermometer en Toontje zijn hulpmiddelen ter bevordering van emotieregulatie voor kinderen en hun ouders. Deze hulpmiddelen worden ingezet voor kinderen met een lage frustratie tolerantie of voor kinderen die problemen hebben met agressieregulatie. Ook worden ze gebruikt bij bevorderen van veilige hechting in gezinnen.

Klik hier om contact op te nemen

 In het tijdschrift voor speltherapie van december 2012 schreef Martijn Hell over Toontje en de boosheidsthermometer. 

 

workshop voor ouders en leerkrachten op aanvraag


Workshop

Zachtjes balen

 

Veel kinderen denken dat boos zijn of balen niet mag.

Maar boos zijn of balen mag gerust.

Het gaat er alleen om dat je frustraties op een veilige manier uit:

Balen of boos zijn zonder anderen of jezelf pijn te doen.

Boos zijn zonder iets kapot te maken.

 

 In deze workshop gaan we boos gedrag onderzoeken.

Herkent u het verschil tussen “verstandig boos gedrag” en “niet verstandig boos gedrag”?

Geeft u een kind aandacht als het zachtjes zit te balen?

We gaan met name op zoek naar “adequaat boos gedrag”. Wat is het? En hoe kan je zorgen dat een kind steeds vaker verstandig boos gedrag laat zien als het zit te balen?

De workshop duurt 1 uur en wordt gegeven door Martijn Hell. Zij is geregistreerd dramatherapeute en geregistreerd supervisor. Zij werkte in het speciaal onderwijs, de kinderpsychiatrie en Blijf van mijn lijf huizen. Zij ontwikkelde diverse speelse programma’s voor kinderen om adequaat te leren omgaan met boosheid en frustraties. 

  In haar workshop zal haar  "boosheidthermometer” centraal staan. Klik hier om nadere informatie aan te vragen. 


 

WORKSHOPS VOOR THERAPEUTEN

 
 

Speciaal voor dramatherapeuten en speltherapeuten zijn er verschillende workshops:

Basistraining Toontje:
Zicht krijgen op en oefenen met de kracht van handpop Toontje. Wat is de basishouding en wat zijn de interventies. Achter de eenvoud van Toontje gaat een enorme gelaagdheid schuil. 
 
Zachtjes Balen met behulp van Toontje en zijn boosheidthermometer:
- introductie workshop over het gebruik van de boosheidthermometer en het bevorderen van de agressie-regulatie en vergroten van de frustratie tolerantie
- verdiepende vervolg workshop over het toepassen van therapeutische interventies 
 
Het bevorderen van de veilige hechting mbv Zachtjes Balen met Toontje
Een workshop over het inzetten van Toontje en zijn boosheidsthermometer in gezinnen waarbij er regelmatig sprake is van onveilige afwijzende ouderkindinteracties. 
 
Tijd voor Toontje
Training i.s.m. Blijfgroep  om de module 'Tijd voor Toontje"  toe te kunnen passen bij kinderen en hun ouders, die huiselijk geweld hebben meegemaakt.
 

DEELNEMERS AAN HET WOORD

Recente ervaringen van de trainingen zijn te vinden bij:

Ervaringen van deelnemers

 Hieronder enkele reacties:

Ik vind Tijd voor Toontje een heel mooi en bijzonder programma dat op eenvoudige en laagdrempelige wijze, ontzettend wezenlijke dingen en complexe problematiek behandelt / bespreekbaar maakt.
Dankjewel voor de inspirerende en leerzame uurtjes werkbegeleiding die ik bij je mocht doen.
En voor het 'achterlaten' van dit bijzondere programma. Ik heb er zelf ook veel van geleerd en aan opgedaan.

(kirsten stronks) 
nav workshop op studiedag dramatherapie oktober 2012:

Prachtige methodiek, warm, maar ook methodisch kloppend bij de problematiek.


Inspirerend, praktisch en heel helder


Speels en uitnodigend


Toontje for President!


Heldere workshop. Bemoedigende methodiek!


Ontroerend hoe Toontje kind en ouder kan bereiken


 

 

nav workshops op studiedag 16 november 2012

Dag   Martijn,

 

Uit de feedback van de deelnemers aan jouw workshop “ Zachtjes balen met Toontje” , op de studiedag van de NVVS blijkt dat men jou gemiddeld het cijfer  9,2  heeft gegeven.

 

Een aantal opmerkingen: “ Open, betrokken,leuke ideeën,goede workshop. ”

 

Onze hartelijke dank voor jouw bijdrage , het was leuk dat je erbij was: een meerwaarde!

 

 

 

Groetjes,

Ineke den Held

 

Namens Commissie Scholing NVVS