Oprechte belangstelling en een speelse toon

Een therapeute bespeelt een schildpadhandpop. Via deze handpop spreekt en speelt ze met ouders en kinderen. Toontje schildpad houdt van ouders en kinderen. Hij is blij ze te zien. Hij is oprecht nieuwsgierig naar de intenties van ouders en kinderen. Hij gaat er van uit dat ze goede redenen hebben waarom ze doen zoals ze doen. 

Toontje wil begrijpen wat er speelt. HIj heeft een houding van compassie. HIj is blij dat hij niet de enige is die worstelt met frustraties. HIj vindt het prachtig als ouders en kinderen hem vertellen over hun dagelijks leven.

De houding van Toontje is ontwapenend. Ouders en kinderen voelen zich gezien, hun gevoelens en behoeften worden gezien en gevalideerd.

Wanneer kinderen en ouders spreken met Toontje ontstaan er prachtige ontroerende  gesprekjes. Ouders en kinderen verzachten en laten zich van hun mooie kant zien. Ze ontspannen en nemen de tijd om elkaar te begrijpen. Spelenderwijs krijgen ze in een sfeer van plezier en ontspanning   oog en oor voor elkaar. Ook als het lastig is.

Toonte biedt een spiegel van herkenning. Via Toontje zijn kinderen beter in staat om lastige momentjes te bespreken.

Bekijk dit filmpje: 

een fragmentje uit een ontmoeting van Toontje met een meisje van 5 en haar moeder, waarin ze stil staan bij de pech als je niet wordt uitgekozen door de juf.

 Deelnemers van de trainingen Zachtjes Balen kunnen de complete film van 50 minuten bestellen om te leren van een voorbeeld van een sessie Zachtjes Balen met Toontje schildpad. 

Kosten 10 euro

Aandacht voor veilig boos gedrag

 aandacht voor verstandig baalgedrag

Veel mensen hebben geen flauw idee wat verstandig baalgedrag is. Daarmee  wordt het  moeilijk om verstandig baalgedrag aan je kind aan te leren.  

Wel weten we vaak precies wat ongewenst baalgedrag is.  Dit negatieve gedrag wordt vaak herkend en benoemd.  We reageren bijvoorbeeld wanneer kinderen elkaar of zichzelf pijn doen of wanneer ze iets kapot maken.  Onbedoeld wordt daarmee het negatieve  baal-gedrag bekrachtigd en krijgt het gewenste baal-gedrag nauwelijks aandacht.  Een patroon van afwijzende interacties kan zo makkelijk ontstaan en dit kan het zelfvertrouwen ondermijnen. 

De aandacht wordt doorgaans vooral gericht op ongewenst boos gedrag.  Door daarentegen gewenst. boos gedrag in de aandacht te plaatsen, kan dit verstandige gedrag gaan groeien. 

Met behulp van de boosheidthermometer  worden beelden en woorden gebruikt voor concreet gewenst boos gedrag. Daardoor wordt dit gewenste gedrag eerder herkend en bekrachtigd. 

Gewenst boos gedrag als ‘Even balen, schouders ophalen’, ‘“stop!” zeggen’, ‘verstandig even terug trekken’, ‘afkoelen’, en ‘stoppen met pijn doen’, worden als vaardigheden gezien waar je trots op kan zijn. Vaardigheden die je door positieve aandacht hiervoor steeds beter onder de knie zult gaan krijgen. Een patroon van positieve verbindende interacties kan zo ontstaan en het zelfvertrouwen wordt hiermee bevorderd. 

Kinderen leren vol zelfvertrouwen wat ze kunnen doen als het even tegen zit.

De boosheidthermometer

De boosheidthermometer is een prent waarop een thermometer staat afgedrukt. Op die thermometer staan de gradaties van boosheid aangegeven. Bij  ieder “level” van boosheid staat afgebeeld wat je  handig zou kunnen doen op dat moment.

Zo wordt gewenst gedrag bij boosheid en frustratie  in beeld gebracht. De thermometer is bedoeld als houvast voor kinderen om steeds vaker op een verstandige manier te balen. Het is ook een hulpmiddel voor ouders, leerkrachten en therapeuten om adequaat gedrag bij boosheid en frustraties te bekrachtigen.

Uitgangspunt van de thermometer, is dat “boos zijn” of “balen” gerust mag. De opgave is om er op een veilige manier uitdrukking aan te geven. Balen en boos zijn zonder jezelf of een ander pijn te doen en zonder iets kapot te maken: dat is Zachtjes Balen. Balen met respect voor jezelf, met respect voor de ander en met respect voor de dingen.

 

Bestellen

De prent van de boosheidthermometer is te bestellen bij 

de Praktijk voor Zachtjes Balen (via contact pagina)

Kosten : 

Particulieren: 5 euro (exclusief btw)

Kleine zelfstandigen: 10 euro (exclusief btw)

Grotere bedrijven: Prijs op maat

Daarnaast zijn er voor verschillende soorten verstandig boos gedrag aparte prenten gemaakt. 

Even Balen schouders, schouder ophalen

Stop zeggen

Verstandig even afkoelen

Stoppen met pijn doen

Het complete pakket inclusief boosheidthermometer kost: 

Particulieren: 25 euro (exclusief btw)

Kleine zelfstandigen: 50 euro (exclusief btw)

Grotere bedrijven: Prijs op maat

Over het gebruik van deze thermometer bestaan  aparte toelichtingen, die bij trainingen of consulten worden uitgereikt.

aandacht voor niveau's van spanning

Met behulp van de spanningsmeter van Toontje schildpad wordt een bewustwording geactiveerd voor het niveau van spanning van jezelf en de ander. Met eenvoudige rijmpjes leren kinderen, ouders, leerkrachten, therapeuten wat je op ieder niveau van spanning adequaat kunt doen

Kijk ook bij Materialen

Bij deze spanningsmeter hoort een handleiding. Tijdens workshops en trainingen  wordt het gebruik nader toegelicht. De spanningsmeter is ook apart te bestellen.

workshops

Er worden workshops gegeven voor ouders, professionals en kinderen over het gebruik van de  boosheidsthermometer en de spanningsmeter.

Daarnaast worden er workshops gegeven voor dramatherapeuten en speltherapeuten over het gebruik van  de boosheidthermometer  met behulp van therapeutische interventies via handpop Toontje. Zie Trainingen 

Bent u geïnteresseerd in een workshop? 

Neem dan contact op via de contact pagina.

Waardering en belangstelling

Toontje poogt met een speelse, aandachtige, empathische belangstellende houding op ouders, kinderen en leerkrachten te reageren. HIerdoor voelen ouders en kinderen zich gezien en gaan ze stralen. 

Onderstaand filmpje geeft je  een beeld van de reacties die kunnen ontstaan wanneer mensen waardering en belangstelling ervaren. Het is een filmpje van een fotografe die tegen de geportreteerden zegt dat ze graag foto's maakt van dingen die ze mooi vindt. Let eens op hun reacties! En kijk eens hoe ze stralen! Vergelijkbaar aan de reacties van ouders en kinderen bij Toontje.

Voor het filmpje: https://youtu.be/aW8BDgLpZkI

Meest recente reacties

26.09 | 15:14

Afgelopen vrijdag de basistraining afgerond en ik voel me helemaal klaar om met mijn Toontje op pad te gaan en met kinderen de pechjes en gelukjes uit hun leven uit te wisselen! Fijne heldere training

28.02 | 12:56

ZACHTJES BALEN op RINO -Congres 'Kind en spel: trauma en systeemgericht werken'
10 juni 2022

13.01 | 16:06

Beste Martijn, Graag wil ik de spanningsmeter bestellen.

01.10 | 10:37

nog een paar plekken vrij voor de basistraining zachtjes balen op 19 november 2021

Deel deze pagina